menu

Datu apkopošanai izmantota  eazybi vide. Kā pārlūkprogramma jāizmanto Mozilla Firefox vai Google Chrome.

 

Datu apkopojums izveidots VSAA Statistikas daļā. Lietotāji tiek nodrošināti ar aktuālu un vispusīgu informāciju par pārskata periodā uz izmaksu nosūtītajiem slimības pabalstiem. Apkopojumā iekļauta Labklājības informācijas sistēmas ikmēneša informācija, sākot no 2016.gada.

 

Sadalījumā pēc darbnespējas cēloņa pieejami šādi rādītāji:

• pabalstu saņēmēju skaits,

• pabalstu saņēmēju vidējais vecums,

• darbnespējas gadījumu skaits,

• apmaksāto dienu skaits,

• apmaksāto dienu skaits uz vienu gadījumu,

• vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā,

• piešķirtā pabalsta vidējais apmērs vienā dienā,

• piešķirtā pabalsta vidējais apmērs uz vienu gadījumu,

• izmaksājamā pabalsta vidējais apmērs vienā dienā,

• izmaksājamā pabalsta vidējais apmērs uz vienu gadījumu,

• izmaksājamo apmēru summa.

 

Sadalījumā pēc darbnespējas ilguma un darbnespējas cēloņa pieejams darbnespējas gadījumu skaits.

 

Sadalījumā pēc administratīvās teritorijas pieejami šādi rādītāji:

• pabalstu saņēmēju skaits,

• darbnespējas gadījumu skaits,

• apmaksāto dienu skaits uz vienu gadījumu,

• vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā,

• piešķirtā pabalsta vidējais apmērs uz vienu gadījumu,

• izmaksājamā pabalsta vidējais apmērs uz vienu gadījumu,

• izmaksājamo apmēru summa.

 

Pieejami dati par budžeta izdevumiem slimības pabalstiem no Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta un Darba negadījumu speciālā budžeta.

 

Pieejami atsevišķu mēnešu dati, kā arī dati par gadu. Dati par gadu nav mēnešu summa, tos iegūst veicot atsevišķu datu atlasi (apkopojumā dati par gadu atrodami aiz mēnešu datiem). Ja nepieciešami dati par vairākiem mēnešiem (piemēram, par ceturksni, pusgadu utt.), jāveic jauna datu atlase, apkopojuma datus šim nolūkam nevar izmantot.

 

Pārskatus un diagrammas iespējams izdrukāt. Lai to izdarītu, izvēlētais pārskats jāeksportē uz PDF  (jāklikšķina uz lejupvērstās bultiņas, kura izvietota uz ietvara labajā pusē). Pēc tam izveidotā PDF datne jāizdrukā. 

 

Detalizēts apraksts pieejams sadaļā "Ceļvedis".